KYSTREDNINGSTJENESTEN 

Eftersøgning og redning til søs er de opgaver, vi oftest kaldes ud til. Rent faktisk er Kystredningstjenesten med i næsten alle rednings og eftersøgningsaktioner i de danske farvande. Kystredningstjenesten deltager i ca 1000 aktioner om året og ud af dem er der ca 400 hvor der er fare for menneskeliv.

 

De faste og frivillige besætninger på de 21 redningsstationer der ligger rundt om i Danmark har forpligtet sig til at være til rådighed for alarmer på alle tider af døgnet – året rundt.
Det er ikke nødvendigvis hver enkelt redningsmand/kvinde der kan stille når alarmen går. Men fordi mandskabet på de enkelte stationer supplerer hinanden, kan enhederne altid rykke ud når en alarm modtages.


En eftersøgningsopgave kan hurtigt udvikle sig til en redningsopgave. Derfor ses eftersøgning og redning ofte som to sider af samme sag, men den almindelige anvendte forkortelse i Kystredningstjenesten er SAR, som står for Search And Rescue.

Eftersøgning
Eftersøgningsopgaver drejer sig ofte om sejlere, windsurfere, badegæster eller fiskekuttere der ikke er kommet i land eller i havn, når de var ventet, og der er blevet slået alarm til politiet eller Søværnets Operative Kommando( SOK )
SOK alarmerer så den Kystredningsstation som ligger tættest på det område hvor det drejer sig om, og inden for få minutter er den første redningsbåd/bil afgået, og gennemsnits udrykningstiden på de Danske redningsstationer ligger på ca 9 min.

SOK giver rednings fartøjerne et område, det skal afsøge. Besætningen på fartøjerne udregner så et søgemønster og går i gang. Ofte vil der også være andre enheder på opgaven, og hvis det er en badeulykke afsøger vi stranden med vores redningsbiler samtidigt.

Redningsfolkene er godt rustede til at søge efter nødstedte på havet, og det sker også ofte, at det er et Kystredningsfartøj, der af SOK bliver udpeget som "On Scene Coordinator", og dermed leder de deltagende skibe, fly og helikoptere i indsatsen på vandet, og ved fælles hjælp løser vi opgaven uanset vind og vejr, redningsfolkene har deltaget i redningsaktioner på Nordsøen i op til 47 m/s.

Søredning
Mand over bord - skib sprunget læk - lystsejler eller windsurfer i havsnød - skib på grund - luftmadras på afveje - flystyrt i havet - brand ombord…

Redningsaktioner kan være mange ting, og redningsfolkene er uddannede og trænede i de forskellige typer redning. De kan for eksempel beregne søgeområder som tager højde for position, tid, vind, strøm, type af nødstedt, antal søgeenheder, hastighed og søgespor, de kan også koordinere og lede eftersøgninger der involverer andre skibe, fly og helikoptere.

Vi er også opgraderede med førstehjælpskurser og behandling af kuldechok og bådene / bilerne har alt det nyeste teknik og hjælpe udstyr, redningsfolkene gennemgår uddannelser hele tiden så vi har den nyeste information om hvad der sker inden for søredning.

Redningsfolkene sejler ud med lænse pumper og hjælpe skibe, som tager vand ind, og vi overvåger skibene når de anløber havnene i storm og orkan og giver især fiskerne den tryghed at vi hele tiden er der og er klar til at rykke ud for at hjælpe. Vi yder også førstehjælp til personer, der er livløse, kraftigt nedkølede, i chok, har åbne sår, forbrændinger eller brækkede ben, og vi assisterer Falck ved ulykker i klitterne eller langs stranden og de steder hvor de ikke kan komme frem med en almindelig ambulance.

Alle skibe har en medicinkiste ombord med bl.a. genoplivningsudstyr inklusive iltflasker, hjertestarter, halskraver og udstyr til brækkede lemmer. Redningsfolkene er uddannede sygdomsbehandlere og kan hele tiden komme i kontakt med lægerne på Radio Medical, som kan rådgive og ordinere behandling af syge eller tilskadekomne.

Hvis det skønnes kan vi gennem SOK rekvirere en redningshelikopter hvor vi kan overføre eventuelle tilskadekomne til hurtig transport til hospitalet.

Redningshelikopteren er også tit indblandet i eftersøgninger da de er en stor hjælp og hurtigt er fremme i det område hvor ulykken er sket.

På siden over stationer kan man se hvor redningsstationerne er placeret og hvad de har af udstyr.